Joomla 4/5 User Manual

Manual Index

Modules

Beschrijving

In modulebeheer voegt u Joomla! modules toe en bewerkt ze. In Joomla! worden modules gebruikt om inhoud en/of media te tonen rond de centrale inhoud.

Modules are used to display content and/or media around the main content.

Hoe toegang te krijgen

Controlepaneel  Site  Modules

To add a Module:

 • Klik de Nieuw werkbalk knop.

To edit a Module:

 • Selecteer de titel in de lijst.

Schermafbeelding

Help-4x-Modules-screen-nl.png

Kolomkoppen

 • Checkbox. Check this box to select modules. To select all modules, check the box in the column heading. After boxes are checked the toolbar button 'Actions' get active.
 • Volgorde. U kunt de volgorde van een artikel binnen een lijst als volgt veranderen:
  • Selecteer het volgorde icoon volgorde icoon in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
  • Selecteer één van de volgorde iconen volgorde icon en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
  • Bij de filter-opties kan een limiet worden ingesteld op de lijst van artikelen die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een taal.
 • Status. Status of module. Hover icon for informations.
 • Title. The title of the module. Edit the module by clicking on the Title.
 • Positie. De positie op de pagina waar deze module wordt weergegeven. Learn more.
 • Type. De systeemnaam van de module.
 • Pagina's. De menu-items waar deze module getoond wordt.
  • Op alle pagina's
  • Geen pagina's
  • Alleen op de geselecteerde pagina's
  • Op alle pagina's behalve de geselecteerde
 • Access. The viewing Access Level for this module.
 • Language. Modules language, default is 'All'.
 • ID. A unique identification number for this module, you cannot change this number.

Lijst filters

Website en beheerder filter. Selecteer of website modules of beheerder modules.

Zoekbalk. Bovenaan de pagina vind je de zoekbalk, zoals in bovenstaande Screenshot.

 • Zoeken op tekst. Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. Hover (muis boven item) om een Tooltip te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden.Om te Zoeken op ID geef je "id:x" op, waarbij "x" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:19").
 • Filteropties. Klik om de extra filters te tonen.
 • Wissen. om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Sortering. Toont het huidige weergave volgorde veld. Er zijn 2 manieren om de volgorde aan te passen:
  • Selecteer uit de uitklaplijst. De volgorde kan oplopend of aflopend zijn.
  • Klik op een kolomkop.De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopend volgorde.
 • Number to Display. Shows the number of modules in a list. Select from the dropdown list to change the number displayed.De standaard voor een site is '20' maar dit kan veranderd worden bij de Algemene instellingen.

Filter opties

Bovenaan de pagina ziet u de filterbalk zoals in de afbeelding hierboven.

 • Selecteer status. Selecteer uit Naar prullenbak / Gedepubliceerd / Gepubliceerd / Alles.
 • Select Position. Select from the list of available module positions.
 • Select Type. Select from the list of available module types.
 • Selecteer menu-item. Selecteer uit de lijst met beschikbare menu-items.
 • Selecteer toegang. Selecteer uit de lijst met beschikbare weergave toegangsniveaus.
 • Selecteer taal. Selecteer uit de lijst met beschikbare talen.

Paginatie

Page Controls. When the number of modules is more than one page, you will see a page control bar near the bottom of the page shown in the Screenshot above. The current page number being viewed has a dark colour background.

 • Begin. Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig. Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers. Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende. Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde. Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven.

 • New. Opens the editing screen to create a new module.
 • Actions. Reveals a list of actions for selected modules. Check one or more modules checkboxes to activate the list.
  • Publish. Makes the selected modules available to visitors to your website.
  • Unpublish. Makes the selected modules unavailable to visitors to your website.
  • Check-in. Checks-in the selected modules.
  • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde modules om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. Meer leren.
  • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde modules.
  • Duplicate. Makes a copy of the selected modules. The copy is created immediately and is given the same name as the original but suffixed with a number (for example "(2)") so that it can be distinguished from the original and any other copies.
 • Opties. Opent het venster Modules: Opties.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Batchproces

The Batch Process allows a change in settings for a group of selected modules.

Help-4x-Modules-batch-subscreen-nl.png

How to Batch Process a group of modules:

 1. Select one or more modules on the list by checking the desired checkboxes.
 2. Klik op de werkbalkknop 'Batch'.
 3. Stel één of meer van de volgende waarden in:
  • Om de Taal te wijzigen, selecteer de gewenste taal uit de uitklaplijst taal instellen.
  • Om de Toegangsniveauste wijzigen, selecteer het gewenste toegangsniveau uit de uitklaplijst van de stel toegangsniveau in.
  • To change the Position, select the desired new Position from the Set Position list box.
 4. Wanneer alle instellingen ingevoerd zijn, klik op Verwerken om de wijzigingen uit te voeren. Er zal een bericht "Batchverwerking voltooid." verschijnen.

Snelle Tips

 • Joomla websites hebben minstens 1 menu-module nodig.
 • Andere module types (Bijvoorbeeld: Advertenties) zijn optioneel.
 • Sommige modules zijn gelinkt aan componenten. Bijvoorbeeld, iedere menumodule is verbonden aan een menu.
 • Other Modules (for example Breadcrumbs) do not depend on any other content.
 • Meerdere keren voorkomen van gelijke moduletypes.

Verwante informatie

 • De Joomla! installatie bevat meer dan 40 moduletypes. Extra modules van derden kun je krijgen via de Joomla Extensions Directory.
 • Controlepaneel: Access to many default Joomla functions.
 • This Portal brings together information related specifically to Joomla 4.