Joomla 4/5 User Manual

Manual Index

Page Builder

GSoC 2019 Joomla 4 Page Builder Documentatie Gsoc2016.png Joomla!  4.x

Inleiding

Stelt u zich voor: iemand wil een template maken, maar zonder HTML te schrijven. CSS zou alleen gebruikt moeten worden voor de opmaak, niet voor het vastleggen van een layout. Dan zijn de Page Builder en de frontend template Apodis nuttige hulpmiddelen. De belangrijkste focus ligt op editor die het mogelijk maakt zelf gedefinieerde posities te creëren met behulp van een drag & drop GUI. Gebruikers kunnen voorgedefinieerde elementen - containers, raster, kolommen, module posities - gebruiken, maar ook eigen elementen toevoegen. 3rd party developers kunnen hun eigen elementen toevoegen via plug-ins.

Hoe begin ik?

Om de Page builder te gebruiken moet in de actieve frontend template het pagebuilder veld in de templateDetails.xml zijn opgenomen, zoals hier in Apodis:

<fieldset name="pagebuilder" label="TPL_APODIS_PAGEBUILDER">
   <field
		name="grid"
		type="pagebuilder"
		hidden="true"
		label="TPL_APODIS_PAGEBUILDER"
   />
</fieldset>

De template zelf moet de RenderHelper laden, die de parameters, gevuld door de editor, weergeeft. Dit gebeurt in de index.php van de template.

    use Joomla\Component\Templates\Administrator\Helper\RenderHelper;

    $grid = $this->params->get('grid');

Hierna moet de output in de HTML body geplaatst worden:

<?php echo RenderHelper::renderElements($grid); ?>

Tekstverwerker

De Page builder tekstverwerker is beschikbaar in de Template stijlen op het juiste tabblad. Het ondersteunt het toevoegen van nieuwe elementen, drag en drop om ze te herschikken en te positioneren zoals gewenst en de mogelijkheid om het formaat van kolommen te wijzigen.

Page builder tekstverwerker:

Pagebuilder-editor-en.jpg

Gebruikers kunnen verschillende elementen toevoegen aan de layout door Element toevoegen knop onderaan de rij te gebruiken. Vervolgens verschijnt een venster waarin zij beschikbare elementen kunnen selecteren en direct verdere opties kunnen instellen.

Add elements to the layout

Het is mogelijk om aangepaste CSS classes toe te voegen met behulp van het instellingen icoon, aanwezig op elk element. Hier kunnen gebruikers ook offsets toevoegen aan kolommen en naam en module chrome selecteren voor elke modulepositie. Plug-ins kunnen hun eigen opties voor de zijbalk aanbieden.

Gebruikers kunnen elementen wijzigen in de instellingen zijbalk:

Pagebuilder-element-settings-en.jpg

De output is een JSON object, opgeslagen in het parameterveld bij het type, opties, afmeting en kinderen van ieder element. De tekstverwerker laad de opgeslagen layout automatisch vanuit de parameter zodat de gebruiker direct door kan gaan met bewerken.

Elementen

Er zijn vier standaard elementen in de Page builder:

  1. Container
  2. Raster
  3. Kolom
  4. Module positie

De standaard configuratie is hieronder beschikbaar, deze kan worden aangepast via plug-ins.

Config Container Grid Column Module Position
Parents allowed Root, Column Root, Column, Container Grid Root, Grid, Column, Container
Contain children True True True False
Can contain component True True True False
Can contain message True True True False

Component en Bericht

Niet alleen de module posities zijn belangrijke elementen in de Page builder. De positie van de component en de weergegeven berichten kunnen worden ingesteld door slepen en neerzetten op elementen die dit accepteren. Dit maakt het uiterst eenvoudig om de posities te selecteren, die de pagina-inhoud gebruiken die gebruikers gewend zijn. Slechts één van beide kan op één element worden geplaatst. Een klik op de 'x' verwijdert de positie en deze kan opnieuw worden vervangen.

Gebruikers kunnen het component of berichten positie op Page builder elementen plaatsen:

Users can set the component or message position on Page builder elements

Apodis

De Page builder is geïntegreerd in een nieuwe frontend template genaamd Apodis. Dit maakt het mogelijk voor gebruikers om hun eigen template stijlen te selecteren en te slepen en neer te zetten met behulp van de tekstverwerker. Het nieuwe template ontwerp plaatst de Page builder elementen in de index.php en toont de gegenereerde output direct. Dit is nuttig voor onafhankelijke testen, waar style sheets het standaard gedrag niet kunnen beïnvloeden. Zo werkt het: een com_templates helper functie wordt opgeroepen in index.php en doorloopt de JSON parameter die is verkregen uit de tabel #_template_styles, die type, positie en alle informatie over opgeslagen elementen van de page builder bevat. Afhankelijk van het type en de opties, wordt de weergave gewijzigd of HTML toegevoegd. In de toekomst zal de generator ook plug-ins voor de page builder en de gewenste rendering observeren.

Integreer status en methoden met behulp van Vuex

Vuex wordt gebruikt om het mogelijk te maken meerdere componenten hun status op te laten halen uit een gecentraliseerde Vuex store en kan reactief en efficiënt updaten wanneer de status van de store verandert. Het gebruik van Vuex heeft de codebasis en architectuur van de page builder veel meer modulair, efficiënt en uitbreidbaar voor toekomstige extensies gemaakt. Het stelt ons ook in staat gebeurtenissen bij te houden die van status veranderen en helpt ons bij het debuggen met behulp van Vue Devtools Extension.

Bootstrap 4

We hebben onze eigen BS4-bestanden opgenomen in de editor van de page builder voor het geval dat de backend template geen Bootstrap-bestanden bevat.